Få grepp om din ekonomi - personlig finansiell rådgivning hos oss!

Svensk Kapitalrådgivning är en svensk aktör med tillstånd från Finansinspektionen som erbjuder kvalificerad rådgivning med fokus på förmedling och förvaltning inom finansiella instrument och försäkringar för privatpersoner samt företag och institutioner.