Kapitalförvaltning

Kontakta oss på Svensk Kapitalrådgivning eller din rådgivare Johan Pettersson om du vill ha mer information om förvaltning och sparande anpassad för din egen risknivå och placeringshorisont.
För oss är det viktigt att ge våra kunder anpassad och personlig service.


Svensk Kapitalrådgivning
Drottninggatan 24
582 25 Linköping

Anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommision AB

Telefon: +46 (0)736-559206
Email:
info@svenskkapitalradgivning.seÄr du missnöjd med rådgivning hos oss.
Klagomålsansvarig är bolagets VD
Johan Pettersson
johan@svenskkapitalradgivning.se

Du kan också vända dig till.
Allmänna reklamationsnämnden 08-555 017 00
Konsumenternas försäkringsbyrå 08-225800
Allmän domstol.
Alternativt konsumentvägledare i din kommun.